ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ

Από 30/07 μέχρι σήμερα
Πρόεδρος:

Χρίστος Καράς

Αντιπρόεδρος:

Σάββας Παυλικκάς

Μέλη:

Εμμανουέλλα Ζωνιά

Παναγιώτης Γεωργόπουλος

Παναγιώτης Παναγιώτου

Χρίστος Δημητριάδης

Λένος Γιασουμής

Παναγιώτης Μαούρης

Ευάγγελος Στυλιανού