ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ

Από 23/01/19 μέχρι σήμερα
Πρόεδρος:

Χρίστος Καράς

Αντιπρόεδρος:

Μαργαρίτα Δανού

Μέλη:

Βαλεντίνα Αγά

Βίκτωρας Ακάμας

Παναγιώτης Γεωργόπουλος

Άντρεα Μανώλη

Παναγιώτης Παναγιώτου

Σάββας Παυλικκάς

Αβραάμ Φλουρής