ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ

Aιτήσεις για τη χορήγηση μίας νέας άδειας οδικής χρήσης αγροτικού ταξί με έδρα την Κοινότητα Αλαμινού

Το Συμβούλιο της Αρχής Αδειών ανακοινώνει ότι με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου (Ν. 9/82) δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση μίας νέας άδειας οδικής χρήσης αγροτικού ταξί με έδρα την Κοινότητα Αλαμινού.

Η Άδεια Οδικής Χρήσης που θα χορηγηθεί θα διέπεται από τον ακόλουθο όρο:

Το αδειούχο όχημα θα παραμένει καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο στην έδρα του για να εξυπηρετεί τις επιβατικές μεταφορικές ανάγκες του κοινού, εκτός του χρόνου κατά τον οποίο είναι μισθωμένο.

Η Αρχή Αδειών για να επιλέξει σε ποιον από τους αιτητές θα χορηγήσει την εν λόγω άδεια αποφάσισε να λάβει υπόψη, πέραν των όσων προβλέπονται από το Νόμο και τα πιο κάτω:

  1.  Ο αιτητής να είναι μόνιμος κάτοικος της κοινότητας Αλαμινού.
  2.  Ο αιτητής να είναι κάτοχος Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού στην κατηγορία Ταξί.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λάρνακας από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 10/07/2020, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων.

Λευκωσία, 26 Ιουνίου 2020.