ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ

Συνάντηση Συμβουλίου Αρχής Αδειών με μέλη της Hermes στο αεροδρόμιο Λάρνακας