ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ

Συνάντηση Συμβουλίου Αρχής Αδειών με το Δήμαρχο Λάρνακας, κύριο Ανδρέα Βύρα