ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ

Προκήρυξη νέας άδειας οδικής χρήσης αγροτικού ταξί για την κοινότητα Τόχνης

Το Συμβούλιο της Αρχής Αδειών ανακοινώνει ότι με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου (Ν. 9/82) δέχετα...

Περισσότερα

Προκήρυξη νέας άδειας οδικής χρήσης αγροτικού ταξί για την κοινότητα Αξύλου

Το Συμβούλιο της Αρχής Αδειών ανακοινώνει ότι με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου (Ν. 9/82) δέχετα...

Περισσότερα

Προκήρυξη νέας άδειας οδικής χρήσης αγροτικού ταξί για την κοινότητα Ανώγυρας

Το Συμβούλιο της Αρχής Αδειών ανακοινώνει ότι με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου (Ν. 9/82) δέχετα...

Περισσότερα