ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ

  • Νομος 9/82 Περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους Περισσότερα
  • Οι Περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί Περισσότερα
  • Νόμος 80(Ι)/2011 Ο Περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος του 2011 (80(Ι)/2011) Περισσότερα
  • Νόμος 101(Ι)/2001 Ο Περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμος του 2001 (101(Ι)/2001) Περισσότερα