ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ

Team

Αγαπητοί επισκέπτες,

Σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Σ. της Αρχής Αδειών Κύπρου.

Το Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης των επικοινωνιακών δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία έχει δημιουργήσει τη δική του ιστοσελίδα. Βασικός στόχος είναι η άρτια, πλήρης, γρήγορη και συνεχής πληροφόρηση του κάθε πολίτη για το έργο που επιτελείται.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να επισημάνω ότι το όραμα και βασικός άξονας δράσης του Δ.Σ. της Αρχής Αδειών Κύπρου είναι ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση και η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, εντός των πλαισίων που προτάσσει η κείμενη νομοθεσία.

Στόχος του Συμβουλίου είναι μέσα από μία συνεχή προσπάθεια του τρόπου λειτουργίας του να παρέχει τις υπηρεσίες του στον πολίτη με απόλυτο σεβασμό στο νόμο αλλά και με πιστή προσήλωση στις άκαμπτες αρχές της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας, της απροσωποληψίας και της αντικειμενικότητας.

Χρίστος Α. Καράς
Πρόεδρος Δ.Σ.